full
color
#d9d9d9
http://aafilmcompany.com/wp-content/themes/smartbox/
http://aafilmcompany.com/
#ed1c34
style2
Për çdo informacion na kontaktoni në:
Rr:“Aleksandër Moisiu”, Kinostudio, Tirana, Albania

STAGE

This is a nice secondary title.

Përmasat e stage janë:

 

Nr. Length (m) Width (m) Height (m)
Stage 1 12.90 7.80 4.80
Stage 2 45.60 10.70 6.80
Stage 3 25.30 5.00 5.00
Stage 4 45.50 10.70 4.80
Stage 5 45.50 30.00 12.50
St.5 –  Swimming pool 17.00 8.00 4.20
Stage 6 19.60 11.00 5.00
Stage 7 45.50 12.70 5.85
Stage 8 45.50 12.70 6.20
Stage 9 38.20 22.17 6.30
Stage 10 68.00 23.00 14.00
paged
Loading posts...
link_magnifier
#eca345
on
fadeInUp
loading
#eca345
off